Pośród wielu miejscowości w kraju, miasto Kraków wyróżnia się zarówno w obszarze sztuki i rozrywki, ale również na licznych innych obszarach. Zaczyna być regionem przyjaznym do mieszkania. Przekształcenia, Read More